KORZYSTAJĄC Z MIKROSKOPU UZYSKUJEMY

KORZYSTAJĄC Z MIKROSKOPU UZYSKUJEMY

Mikroskop zabiegowy zapewnia powiększenie od 4 do 30 razy.Ma to szczególnie duże znaczenie podczas leczenia zębów o skomplikowanej anatomii korzeni i kanałów ( duże zakrzywienie, nietypowa lokalizacja czy tez kanały dodatkowe) . Dzięki powiększeniu możliwe jest bardzo dokładne opracowanie i wypełnienie takich kanałów co jest bardzo istotne dla zachowania zęba przez długie lata. Innym wskazaniem do leczenia mikroskopowego są zęby wcześniej leczone, ale bez powodzenia :niewypełnione do końca, ze złamanymi narzędziami lub pominiętymi kanałami, z dużymi zmianami w kości. Dzięki powiększeniu możliwe jest ratowanie takich zębów, które bez obecnej technologii spisane byłyby na strate.

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia precyzyjnego leczenia kanałowego jest dobra widoczność, ponieważ obszar w jakim wykonywane są zabiegi waha się od 0,4 mm do kilku milimetrów. Korzystając z mikroskopu uzyskujemy odpowiednie oświetlenie i powiększenie pola zabiegowego, co gwarantuje maksymalną dokładność i zwiększa skuteczność leczenia.

Z punktu widzenia pacjenta, leczenie pod mikroskopem nie odbiega wiele od typowego leczenia kanałowego. Po zabezpieczeniu pacjenta koferdamem (płat gumy izolujący ząb z jamy ustnej), lekarz otwiera ząb aby mieć dostęp do kanałów. Mikroskop umieszczony na specjalnym wysięgniku znajduje się tuż nad głową pacjenta i umożliwia wgląd do wnętrza zęba.

Standardowe leczenie endodontyczne bez mikroskopu nie zawsze kończy się powodzeniem. Utrudnieniem może być nietypowa anatomia zęba, wąskie lub zarośnięte kanały czy też zakrzywione korzenie. Dodatkowo leczenie może zostać powikłane przez złamanie narzędzia endodontycznego, perforację lub nie odnalezienie dodatkowych kanałów. We wszystkich tych przypadkach mikroskop znacznie zwiększa szanse na prawidłowe przeleczenie, a zęby które były skazane na ekstrakcję mogą prawidłowo funkcjonować przez długie lata.