OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Nasze kompleksowe podejście do leczenia Pacjentów skłoniło nas do uzupełnienia zakresu leczenia o zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. PRP (z ang. Platelet Rich Plasma) poza zastosowaniem w medycynie estetycznej pozwala nam na skrócenie okresu rekonwalescencji w leczeniu stomatologicznym oraz minimalizuje ryzyko odrzucenia przeszczepu tkanki lub wszczepionego implantu.Rozwój współczesnej stomatologii to nie tylko nowe generacje materiałów do stomatologii estetycznej: protetyki, ortodoncji czy stomatologii zachowawczej. To także materiały i nowoczesne metody zaawansowanego leczenia regeneracyjnego tkanek miękkich i tkanki kostnej w jamie ustnej pacjentów.

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, który otrzymujemy w wyniku odwirowania i wyizolowania z krwi pełnej Pacjenta. Do przygotowania PRP służy jednorazowy zestaw do izolacji płytek krwi. Technologia, dzięki której pozyskujemy z naszej krwi osocze bogatopłytkowe. PRP w sposób naturalny, biokompatybilny wykorzystywane jest do procesów naprawczych tkanek własnego organizmu.

Dodatkowo pozyskane osocze przywraca funkcje fizjologiczne naszych komórek, regeneruje tkanki, zatrzymuje wiek komórek i przywraca im młodość, dlatego jest stosowane również przy zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.

Własności biokampatybilne (zgodność tkankowa, brak negatywnego oddziaływania na własne tkanki) pozwala na bezpieczne aplikowanie osocza. Dzięki temu, iż osocze pozyskane jest w sposób ekologiczny i naturalny, regeneruje tkanki w zgodzie z własnym organizmem i pobudza naturalne siły organizmu do leczenia tkanek. Jest doskonałą alternatywą dla syntetycznych substancji leczniczych.

Nasze doświadczenie oferuje Państwu bezpieczeństwo zarówno w trakcie zabiegu jak i okresie rekonwalescencji. Osocze bogatopłytkowe pozyskane jest fizjologicznie, otrzymujemy je z komórek własnego organizmu.

Podając własne osocze unikamy ryzyka alergii, redukujemy ryzyko infekcji. Nie wystepuje również ryzyko pojawienia się mutacji, ponieważ czynniki wzrostu znajdujące się w pozyskanym osoczu nie wnikają do komórek, dzięki czemu nie mają wpływu na właściwości DNA tych komórek.

Podczas planowania leczenia paradontozy, zabiegów leczenia protetycznego lub implantologicznego prawdziwą barierą często nie do przekroczenia jest brak dostatecznej objętości kości i dziąsła. Ten znaczny deficyt tkanek twardych i miękkich jest często rezultatem zniszczenia kości przez procesy zapalne okołozębowe, choroby przyzębia, jak również uszkodzenia tkanek w trakcie ekstrakcji (usunięć zębów). Można jednak zmniejszyć ryzyko utraty tkanek z wyżej wymienionych powodów. Protokół stymulacji tkankowej polegający na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta jest prostą, bezpieczną i bardzo naturalną metodą wpływania na przebieg gojenia. Otóż w miejsce deficytu umieszcza się fibrynę bogatopłytkową z dużą zawartością białek własnych pacjenta pochodzących z krwi żylnej, które stymulują natychmiast po zabiegu mnożenie się osteocytów (komórek kościotwórczych).

Czynnik PRF w postaci membran, korków czy rozdrobnionej struktury stosuje się u pacjentów celem przyspieszania gojenia ran i odtwarzania (wzrost i różnicowanie) struktur tkankowych w trudnych anatomicznie rejonach jamy ustnej. Dodatkowo korzysta się z niego w technikach łączonych (z kością) celem nasilenia osteogenezy (kościotworzenia) i nasilenia regeneracji tkanek miękkich (np. dziąseł lub uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej).

Wskazania w stomatologii:

  • Sinus lift (zabieg podniesienia zatoki szczękowej stosowany w leczeniu implantologicznym)
  • Przeszczepy tkanek miękkich
  • Defekty periodontologiczne (leczenie paradontozy)
  • Zębodoły poekstrakcyjne (odbudowa kości pod przyszłe implanty i uzupełniania protetyczne)
  • Wspomaganie gojenia ran
  • Efektywne tworzenie nowych naczyń
  • Przyspieszone zamknięcie rany
  • Szybki remodeling tkanki zabliźniającej