ILE WYDAJEMY NA LECZENIE ZĘBÓW?

Z badań CBOS wynika, że średni, kwartalny wydatek na stomatologię w polskich gospodarstwach domowych wynosi 212,02 zł, z czego aż 60% rodzin nie wydaje na leczenie zębów ani złotówki.

Najbardziej „aktywną” w tym zakresie grupą wiekową są pacjenci między 35 a 44 rokiem życia, zazwyczaj z wyższym wykształceniem z miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Co ciekawe, wpływ na deklarowane wydatki stomatologiczne ma także forma zatrudnienia pacjenta. Najwięcej, bo aż 843 zł wydają osoby pracujące na własny rachunek, a najmniej rolnicy (ok. 105 zł).

O wiele więcej pieniędzy inwestujemy w leki. Łącznie na medykamenty oraz usługi medyczne Polacy wydają średnio 807,15 zł na kwartał